Elevråd

Elevrådet er talerør for eleverne på skolen. Gennem rådet formidles elevernes forslag til ændringer og forbedringer på vores skole. Men elevrådet laver også andre aktiviteter og lægger især vægt på det sociale liv i elevrådet.

Ida Krebs Bille er formand for elevrådet og Peter Kirketerp er næstformand.

 

Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen, i lærernes Pædagogiske Råd og i alle hovedudvalg, dvs.

  • Aktivitetsudvalget (AU)

  • Skoleudviklingsudvalget (SUU)

  • Informations- og Kommunikationsudvalget (IKU)

  • Desuden er der elevrepræsentanter i en række af skolens underudvalg. Læs mere her.

I januar/februar hvert år afholdes et stormøde for alle skolens elever, hvor elevrådet vælger repræsentanter til ovennævnte udvalg samt en kasserer og en kontaktperson, og hvor det besluttes, hvad elevrådet skal lave i det følgende år.

Alle klasser vælger en gang om året to stemmeberettigede elevrådsrepræsentanter, men elevrådet er for alle elever på skolen og tæller normalt ca. 50 aktive elever.

Elevrådet holder møde hver torsdag i 12-frikvarteret i U3 (Akvariet). Dette faste møde, samt ekstraordinære møder, bliver der lagt besked om i boksene. Hver tirsdag i 10-frikvarteret mødes en referentgruppe for at koordinere dagsorden og referat til torsdagens møde. Dette møde er også åbent for alle.

Der afholdes i øvrigt gerne hyggelige elevrådshytteture og en julefrokost op til større aktiviteter.