Elevteam

Hver eneste klasse på Risskov Gymnasium har et elevteam. Teamet består af tre af klassens elever. De holder møder på eget initiativ efter behov. Det giver mulighed for, at elevteamet kan udvælge forhold, der skal drøftes med lærerteamet. Endvidere kan elevteamet på den måde klare ting, som ikke behøver lærernes indblanding. 

Ca. fire gange i løbet af skoleåret mødes elevteam og lærerteam for den pågældende klasse og drøfter forhold af fælles interesse.

Risskov Gymnasium har deltaget i et projekt om udvikling af elevteam sammen med Statsgymnasiet og Paderup Gymnasium. Projektet blev støttet af Undervisningsministeriet.

Læs evalueringsrapporten (pdf)

Læs skolens elevteampjece (pdf)