Samarbejde med Den Kreative Skole Aarhus 

Som noget helt nyt glæder vi os til i skoleåret 2019/2020 at præsentere et samarbejde med Den Kreative Skole i Aarhus. Samarbejdet gør det muligt for alle elever på Risskov Gymnasium at tilmelde sig instrumentalundervisning på gymnasiet efter skoletid. Undervisningen varetages og organiseres af Den Kreative Skoles dygtige undervisere og kommer til at foregå i gymnasiets musiklokaler.

Sideløbende med instrumentalundervisningen vil Den Kreative Skole også udbyde kor for alle interesserede. Tilmelding til instrumentalundervisning og kor skal ske gennem Den Kreative Skoles hjemmeside som du finder HER

Risskov Gymnasiums Bigband, som er et tilbud for vores særligt talentfulde musikelever, vil desuden indgå i samarbejdet som et tilbud for unge, talentfulde musikere fra lokalområdets 8.-9- klasseselever. Bigbandet ledes og sammensættes af Risskov Gymnasiums musiklærere. Tilmelding til bigbandet foregår internt på gymnasiet og annonceres via samling og opslag på infoboards. Interesserede elever udefra bedes henvende sig til Den Kreative Skole som vil formidle den videre kontakt. Ved stor interesse må man forberede sig på en optagelsesprøve.

Brevet fra Den kreative Skole kan læses HER