Elevambassadørerne

Risskovs velkomstkorps

Risskov gymnasium uddanner hvert år nye elevambassadører, der skal repræsentere skolen og hjælpe nye og kommende elever med at finde deres plads på Risskov Gymnasium. Alle nye ambassadører deltager i en kursusdag, hvor de bliver udfordret og oplært i kommunikation og repræsentantskab.

Elevambassadørerne er altid spændte, når de møder hinanden til kursusdagen, og de er klar til at løfte opgaven som rollemodeller og imødekommende repræsentanter for Risskov Gymnasiums kommende elever.

Dagen er planlagt og arrangeret af elevambassadørernes formænd, som hele dagen coacher eleverne i at tale i offentlighed, giver dem en forståelse for skolens forskellige målgrupper og en masse gode tips til at møde folkeskoleelever i øjenhøjde og efter deres behov.

Det er vigtigt for os, som formænd for elevambassadørerne, at de nye ambassadører er hundrede procent klædt på til at repræsentere skolen. De skal vide, hvad Risskov Gymnasium er, så de kan hjælpe og vejlede alle kommende og nye elever, fortæller formændene Nynne og Kasper fra 3g.

Elevambassadørernes primære opgave er at byde nye og kommende elever velkommen. Ordningen har eksisteret siden 2010, og ambassadørerne er særligt aktive under Brobygningen, hvor de modtager og taler med elever fra 8., 9 og 10. klasse i folkeskolen. De spiller også en vigtig rolle, når de deltager i gymnasiets orienteringsaften, Åbent Hus, for kommende 1g’er i januar, ligesom de er tutorer for 1g, der begynder på gymnasiet i august.

Vi synes, det er super vigtigt, at alle elever, der kommer i kontakt med skolen får en god oplevelse. De nye elever skal introduceres for Risskov Gymnasium af nogen, der som dem selv, har stået i valget og valgt
Risskov Gymnasium, fortæller formændene. 

Elevambassadørkurset er ikke kun undervisning og slideshows. Kurset kaster eleverne ud i livagtige situationer og cases, hvor de skal lære at stå foran en stor forsamling og svare på spørgsmål. En elev, der lige er startet som elevambassadør og har oplevet kurset på egen krop, fortæller: 

Det har været fedt at øve sig i at stille sig op foran en masse mennesker og svare på spørgsmål om studieretninger, fritidstilbud og fester. Det betyder, at når vi tager imod gæster på gymnasiet eller skal ud i folkeskolerne, så har vi prøvet det før og ved mere om, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

De nye elevambassadører prøver deres vinger, når de laver intromoduler med samarbejdsøvelser for 1g i grundforløbet, deltager i brobygningen efterår og forår, Åbent Hus i januar. Hvert år er der mulighed for at blive elevambassadører og dermed blive en del af Risskov Gymnasiums engagerede velkomst-patrulje.