Forsikring

Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning. Som statslig selvejende institution har skolen ikke hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for elever.

I forbindelse med udlandsrejser skal hver elev have en syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygeforsikring eller ved tegning af rejsesygeforsikring. Siden 1. januar 2008 har den offentlige sygeforsikring ikke dækket hjemtransport i Europa, og eleverne skal så sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport.

Elever, der er ansat på skolen, fx i bogdepotet, er dog omfattet af arbejdsskadesforsikringen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde.