Legater

Formålet med Risskov Gymnasiums legater er at hylde faglige og sociale elevinitiativer og -indsatser på en festlig måde.

Indstillingerne foretages på lectio. Indstillingen er åben fra 18. marts til 18. april. Både elever og lærere kan indstille elever.

Klik på legater til venstre for at læse mere om de enkelte legater. 

Legatindstillinger behandles fortroligt. Det bliver ikke offentliggjort, hvem der indstiller (hverken for modtageren eller resten af skolen). 

Indstillingerne er dog ikke anonyme, da legatudvalget skal kunne kontakte dem, der indstiller, om nødvendigt.

Legaterne overrækkes i slutningen af skoleåret ved tre lejligheder: før 3.g-revyen, til translokationen for 1.g'erne og 2.g'ere og til dimissionen for 3.g'erne.

Legatudvalget

Legatudvalgets lærermedlemmer er Sonja Clingmann og Jane Winum Thomsen