Fighter-legatet (3g)

Legatet tildeles en 3g-elev på Risskov Gymnasium, der har gennemført studentereksamen med en usædvanlig indsats. Den usædvanlige indsats kan enten komme til udtryk ved elevens ekstraordinære eksamensresultat eller ved elevens gennemførelse af eksamen til trods for særlige omstændigheder.