Iværksætter-legatet

Legatet tildeles en elev på Risskov Gymnasium, der med sit virke og engagement har haft væsentlig betydning for særlige aktiviteter på gymnasiet enten fagligt eller socialt. Indsatsen kan føre til en enkeltstående hændelse eller til fremadrettede aktiviteter.