Klasselegatet (kun 2g)

Legatet gives til den 2.g-klasse, som har foretaget den største klassevise karakterforbedring mellem 1. standpunktskarakter og årskarakteren.

Legatet overrækkes hvert år ved translokationen. I tilfælde af, at to klasser har præsteret lige store karakterforbedringer, modtager de begge et legat.