Comenius

Risskov Gymnasium var 2008-10 med i et EU-skolepartnerskab med fem europæiske gymnasier (Tyskland, Italien, Polen, Estland og Spanien). Projektet lå inden for den såkaldte Comenius-ordning. Emnet for projektet - "Through the Looking Glass: What We See Is What We Are?" - var de europæiske massemedier. 1c 2008, en studieretningsklasse med samfundsfag og engelsk, deltog i dette toårige projekt. Læs mere på projektets hjemmeside.

I 2010-12 er skolen med i et nyt Comenius-projekt. Denne gang med 1x 2010, som blandt andet har matematik, fysik og kemi. Emnet her er Europas innovation og idéhistorie: "The Spirit of European (Re)Invention: Tools, Gadgets, and Visions" (Tyskland, Polen, Tjekkiet og Spanien). I uge 47 er syv elever fra klassen i den polske by Jaworzno, der ligger i nærheden af Krakow, for at arbejde med Danmark og Europa i 1200-tallet. Senere skal andre elever arbejde med europæiske naturvidenskabelige tanker i 1500- og 1800-tallet samt år 2100. Læs mere på projektets hjemmeside.