Studierejser og ekskursioner

I løbet af din gymnasietid får du mulighed for at deltage i endags- og/eller flerdagesekskursioner.

I 3.g kommer din studieretningsklasse på en studierejse til udlandet af op til 5 skoledages varighed. Der kan være tale om en rejse til videnscentre (universiteter, skoler osv.) eller til erhvervsvirksomheder, eller studierejsen kan handle om sproglig udveksling eller være en kulturrejse til en storby. 3.g-studierejserne finder sted i efterårssemestret.. Læs her om den gode studierejse - samværskodeks (pdf).

Du skal regne med, at deltagelse i ekskursioner og studierejse i de 3 gymnasieår kan beløbe sig til ca. 5.000 kr. I klasser med særlige ordninger, fx Global Society Class, kan der dog være tale om et større beløb.