Studievejledere

Studievejlederne hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb.Hver klasse på Risskov Gymnasium får tilknyttet en studievejleder. 

Har du problemer af uddannelsesmæssig, økonomisk, social eller personlig karakter, så henvend dig til skolens studievejledere. 

Se studievejledernes åbningstider og kontaktinformation her