Talentudvikling på Risskov Gymnasium

På Risskov Gymnasium ønsker vi at skabe en attraktiv skole, som tager udgangspunkt i den enkelte elev. Ud over undervisningsdifferentiering, der sørger for, at både fagligt svage og stærke elever tilgodeses i undervisningen, har vi også løbende en lang række aktiviteter i gang, som er målrettet mod talenterne. Et talent er én, der er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres, eller én, som har lysten og viljen til at yde en særlig indsats på et område.

I menuen til venstre kan du læse om de konkurrencer og talenttilbud, vi har på Risskov Gymnasium.