Læse- og skrivevejledning

Gymnasiets to læsevejledere kan hjælpe dig, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder. Du kan fx kontakte os, hvis du oplever udfordringer med lektielæsning, eller hvis du har svært ved at strukturere dine skriftlige opgaver.

Alle 1.g elever møder læse- og skrivevejlederne i løbet af de første par uger, hvor vi kommer rundt i alle klasser og laver elektronisk screening af læse- og skrivefærdigheder. Du kan også finde inspiration her på siden til at strukturere dine opgaver eller dine lektier.

Klik her for at se læsevejledernes træffetider og kontaktinformation (se under "Læs mere)

Studievejledning

Studievejlederne hjælper dig med at planlægge og gennemføre dit gymnasieforløb.Hver klasse på Risskov Gymnasium får tilknyttet en studievejleder. 

Har du problemer af uddannelsesmæssig, økonomisk, social eller personlig karakter, så henvend dig til skolens studievejledere. 

Se studievejledernes åbningstider og kontaktinformation her