Læse- og skrivevejledning

Gymnasiets to læsevejledere kan hjælpe dig, hvis du har læse- og skrivevanskeligheder. Du kan fx kontakte os, hvis du oplever udfordringer med lektielæsning, eller hvis du har svært ved at strukturere dine skriftlige opgaver.

Alle 1.g elever møder læse- og skrivevejlederne i løbet af de første par uger, hvor vi kommer rundt i alle klasser og laver elektronisk screening af læse- og skrivefærdigheder. Du kan også finde inspiration her på siden til at strukturere dine opgaver eller dine lektier.

Klik her for at se læsevejledernes træffetider og kontaktinformation (se under "Læs mere)

Studievejledning

Studievejlederne hjælper dig med at gennemføre dit gymnasieforløb.Hver klasse på Risskov Gymnasium får tilknyttet en studievejleder. 

Har du problemer af uddannelsesmæssig, økonomisk, social eller personlig karakter, så henvend dig til skolens studievejledere. 

Se studievejledernes åbningstider og kontaktinformation her


Matematikvejledning

Gymnasiets to matematikvejledere kan hjælpe dig, hvis du har specifikke matematikvanskeligheder (dyskalkuliske træk) eller hvis du har større generelle matematikvanskeligheder.

I 1.g laver alle elever en introscreening i et af de første matematikmoduler. Vi tager herefter en samtale med alle, hvor der er mistanke om, at der kan være specifikke matematikvanskeligheder. 

I 2.g efter træningsprøven for Matematik B eleverne laver vi et intensivt træningsforløb for de elever, der er dumpet i træningsprøven.

Henvendelse til matematikvejlederne sker via din egen matematiklærer eller studievejleder, men du er selvfølgelig også selv velkommen til at skrive til os.

Matematikvejledernes kontaktinformation finder du her