11.09.21:

Reception for studenterjubilarer

Kære studenterjubilarer

NU satser vi på at kunne holde reception for jer. Vi måtte aflyse sidste års reception pga. corona og har i år måttet udskyde begivenheden fra juni til september. 

Receptionen holdes lørdag den 11. september kl. 11-12.30. 

Der vil være velkomst v/rektor Gitte Horsbøl, klassesnak ved "klasseborde", mulighed for klassefotografering og rundvisning på skolen. Skolen byder på et glas og lidt mundgodt.

I er velkomne til at invitere jeres lærere med.

Det bliver første gang, vi kan invitere både 25-, 40- og 50-års jubilarer. Da de første 50 års jubilarer skulle have været her sidste år, og flere af dem har henvendt sig for at høre, om de også må have lov at være med i år, så de ikke "springes over", ja, så bliver det i alt fire årgange, der kan møde op:

25 års jubilarer studenter fra 1996

40 års jubilarer studenter fra 1981

50 års jubilarer, studenter fra 1970

50 års jubilarer, studenter fra 1971.

Tilmeldingsfrist er 31. august. 

I tilmelder jer på denne formular

Venlig hilsen

Helene Clemens Petersen
Vicerektor, Risskov Gymnasium