05.03.19:

Forældrekonsultationer i 1.g

Programmet starter kl. 17.00, hvor hele klassens elever og forældre er samlet i et lokale , hvor klassens teamlærere vil orientere om det generelle indtryk af klassen socialt og fagligt samt fortælle om kommende aktiviteter.

Herefter er der individuel konsultation på A-terrassen fra 17.30-20.00.