04.02.20:

WGSMP

Se program og workshops her ...

Se tidsplan her ...

Hvordan kan NorthSide Festival gøres endnu mere bæredygtig? Kan Bakken Bears kaste sig til en grønnere fremtid? Hvordan kan Aarhus Kommune skabe byens bedste klimaduks? Hvordan bygger man en hel bæredygtig by i Nye? Hvad kan en pussyhat? Kan kaffegrums give beauty? 

Dette og meget mere kan man arbejde med, når Risskov Gymnasium den 4. februar 2020 sammen med bæredygtighedsbureauet Worldperfect og NGO’en Vedvarende Energi afholder en bæredygtighedsdag med fokus på FN’s verdensmål. Dagen vil byde på en lang række eksterne workshop-afholdere, som bliver alt fra NorthSide, Bakken Bears, COOP Danmarks CSR-chef, BKI, Tækker Group, Aarhus Universitet, Klimasekratariatet fra Aarhus Kommune og DGI Østjylland til innovative startup-virksomheder.

Dagens overordnede formål er først og fremmest at vise deltagerne bredden, dybden, kompleksiteten og glæden ved at arbejde med bæredygtighed, og at bæredygtighed altid skal anskues i en holistisk kontekst. Efter dagen vil deltagerne stå med masser af nye konkrete handlemuligheder mod en mere bæredygtig verden. Alle 30 workshops vil således have fokus på et eller flere af verdensmålene og har som mål at gå i dialog med de unge. Hvordan ser den perfekte studietogrejse ud - og kan det få gymnasier til at vælge togrejser frem for fly? Ydre bæredygtighed forudsætter indre bæredygtighed og sundhed, og derfor er der også workshops om mindfulness, konfliktløsning og idrætsfællesskaber (se vedlagt liste over workshops).

Skolens ca. 850 elever og lærere vil deltage på lige fod i den workshop, som de hver især har valgt. Sidst på dagen vil elever og lærere, mens de spiser skraldekage, kunne gå i dialog med en række NGO’er, så man kan blive klogere på, hvordan man via en frivillig indsats kan engagere sig mere i vores verden.

Vi ønsker at skabe flere bæredygtige tiltag i skolelivet og i vores liv i øvrigt både blandt lærere, elever og samarbejdspartnere. Samtidig skal dagen munde ud i et idekatalog til Risskov Gymnasium og til deltagerne personligt. Og der udarbejdes en skabelon, så Worldperfect kan tilbyde andre uddannelsesinstitutioner lignende dage. Målet er også at bringe nye samarbejdspartnere sammen i deres indsatser for øget bæredygtighed. Dagen lægger meget vægt på det lokalområde, vi er en del af, men har også globalt udsyn og er udviklet i tæt samarbejde med nogle af skolens elever.

Dagens navn er WGSMP – We’re Gonna Save the Mother F*cking Planet. Navnet, ligesom resten af dagen, er udviklet i tæt samarbejde med eleverne. Vi glæder os til sammen at bevæge os i retning af mere bæredygtige tankegange og omstillingsprocesser.