Risskov Rullende Gymnasium

Dette lidt pudsige navn dækker over et initiativ, Risskov Gymnasium har taget for at styrke brobygningen mellem grundskolen og gymnasiet. Når Risskov Gymnasium ruller ud, underviser gymnasieelever og -lærere elever i grundskolen, for at vi alle kan blive klogere på hinanden!

Grundskolerne er meget velkomne til at tage kontakt til den ansvarlige for Risskov Rullende Gymnasium, vicerektor Helene Clemens Petersen, cp(at)risskov-gym.dk, tlf. 4188 7601.