14.12.16:

2x – Risskov Gymnasiums Gastronauter

Under overskriften ”Smagen af chokolade” samarbejder 2x alias Risskov Gymnasiums Gastronauter med forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet http://www.smagforlivet.dk/ . 2x gennemfører i løbet af 2g tre tværfaglige forløb i dansk og kemi med udgangspunkt i smag.

Forløbet ”Smagen af chokolade” er klassens andet forløb, og ”gastronauterne” i 2x er så småt ved at uddanne sig til formidlingseksperter inden for smagsbegrebet. Her i julemåneden arbejder klassen meget passende med smagen af chokolade og mundtlig formidling. Arbejdet fordrer viden om chokoladens kulturhistorie, dens kemiske strukturer og ikke mindst viden om, hvordan vi smager forskellige typer af chokolade. Uden praktisk smagserfaring, går det ikke, så der er en del chokolade, der skal testes!-)

Mandag den 12. december var 2x som en del af deres arbejde på chokolade-ekskursion til Smag for Livets GastroLab på Syddansk Universitet. Her blev klassen undervist af eksperter i chokolade, og eleverne udførte flere chokoladeeksperimenter. De skulle bl.a. måle teksturen af forskellige typer af chokolade, de skulle måle chokoladetypers forskellige partikelstørrelser og ikke mindst temperere chokoladen korrekt, så den blev blank og fik det rette knæk.

Med sig hjem havde klassen ikke bare en stor portion viden om chokoladens fysiske og kemiske egenskaber, men også en stor portion veltempererede chokolader!

Se foto fra dagen HER