10.12.15:

Afslutning Projekt forskerspirer 2015

Forskerspirerne blev torsdag d. 26/11 fejret i Københavns Universitets smukke gamle festsal med deltagelse af bl.a. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen og prorektor for forskning- og innovation ved Københavns Universitet Thomas Bjørnholm.  

Sune Holmgaard Mersh(3y) var blandt de nominerede til at blive årets forskerspirer 2015 med projektet "Præventiv psykologisk behandling mod diabetiske senkomplikationer". Han var i hård konkurrence med 11 andre fremragende forskningsprojekter og vandt desværre ikke. Det var alligevel en festlig dag, hvor alle de ca. 100 forskerspirer blev fejret med pindemadder og fine taler. Fra Risskov Gymnasium deltog udover Sune også to andre forskerspirer Peter Sørud Porsborg (3x) og Lykke Maria Fisker(3c) foruden koordinator Benjamin Kristensen og pædagogisk leder Brian Hølledig. Den sidste forskerspirer fra RiG, Emilie Skytte Vosegaard var desværre forhindret i at deltage.

Næste runde af Projekt Forskerspirer går i gang til februar. Her er det de nuværende 2g'ere som har mulighed for at deltage. 

Se foto HER