22.03.19:

Almen studieforberedelse

Så laver 3g'erne biologiforsøg i forbindelse med årets AT-emne: havet :)

Mange 3g-elever undersøgte mave-tarmindholdet på makreller for at finde ud af, om fiskene indeholder plastikrester - og det gjorde de (desværre)!

Andre elever opstillede et forsøg, der skal simulere iltsvind i havet.

Almen studieforberedelse forkortes AT og er et forløb og ikke et fag. AT er et samarbejde mellem fag på tværs af gymnasiets tre faglige hovedområder: naturvidenskab, sprog og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af forskellige teorier og metoder.