04.02.16:

AT-bazar

For 3g-eleverne begynder arbejdet med AT-projekterne nu at tage form.

Onsdag d. 3. februar har der været AT-bazar, hvor eleverne har haft mulighed for - sammen med faglærere - at afprøve AT-idéer inden for årets eksamensemne "Grænser".

Næste trin i AT-eksamen er valg af AT-fag senest 8. februar.