03.11.14:

Biologi

Forbedringerne af Risskov Gymnasiums indeklima er tydelige at se. Det skyldes blandt andet et nyt automatisk ventilationssystem og biologielevernes ihærdige indsats under masseforsøget.

 

Risskov Gymnasiums indeklima er forbedret

Risskov gymnasiums indeklima er væsentlig forbedret siden 2009, og det er nu under det maksimale acceptable niveau på 1000 ppm. Det viser resultaterne fra det nye masseeksperiment, der under Dansk Naturvidenskabsfestival har målt og undersøgt luften og indeklimaet på Risskov Gymnasium.

Af Ida Marie Birket-Smith, 3c

Masseeksperiment 2014 har givet væsentligt bedre resultater for Risskov Gymnasiums indeklima end tidligere. Sammen med over 1000 andre skole- og gymnasieklasser har biologielever fra 3.g biologi B-niveau og 2.g biologi A- niveau målt CO2-koncentrationen og antallet skimmelsvampe i luften rundt i forskellige klasselokaler på skolen. Resultaterne har vist sig at være væsentligt bedre end sidste masseeksperimentet, der blev udført i 2009.

Masseeksperiment er en tilbagevendende begivenhed under Dansk Naturvidenskabsfestival, som foregår hvert år i uge 39.  Formålet med eksperimentet er at undersøge luften på danske skoler og gymnasier og hjælpe med at indsamle ny viden til de forskere, der forsøger at gøre indeklimaet bedre for elever og lærere.

Indeklimaet i klasseværelserne er utrolig vigtigt både for vores sundhed og for vores koncentrations-og indlæringsevne, og dårlige luftforhold vil ofte føre til hovedpine, koncentrationsbesvær. I værste tilfælde kan det være sundhedsskadeligt.

Gode resultater i år
Resultaterne i dette års masseksperiment er rigtig gode for Risskov Gymnasium. I ingen af de undersøgte klasselokaler var CO2-koncentrationen over det maksimalt acceptable niveau på 1000 ppm, men tværtimod langt under. I lokalerne N38 og S19 var resultaterne på henholdsvis 600 og 700 ppm, og dette resultat kan vi i høj grad være stolte af. Når man sammenligner med resultaterne fra det forrige masseeksperiment i 2009, var værdierne i de samme lokaler dobbelt så høje som det maksimalt tilladte, dvs. 2000 ppm.

Da skolen efter 2009 fik lavet mere omfattende målinger, besluttede man sig hurtigt for, at der skulle gøres noget ved situationen. Derfor er der i dag i alle klasselokaler installeret et automatisk ventilationssystem, som går i gang, når koncentrationen af CO2 når et bestemt niveau. Resultaterne af dette ser vi tydeligt i dette års masseeksperiment, hvor værdierne er langt under det maksimalt acceptable og det kan vi jo kun være glade for.

Kigger man på antallet af skimmelsvampe, er dette tal også væsentligt forbedret. Skimmelsvampe i luften kan forårsage hovedpine og hos nogle også allergiske reaktioner, så disse vil man naturligvis gerne undgå for mange af i luften.

I resultatet fra 2009 og resultatet fra i år ses det helt tydeligt i petriskålen, hvordan antallet af skimmelsvampe i luften er blevet betydeligt mindre, selv om der skal flere undersøgelser til for at man kan konkludere helt håndfast.

Både som underviser og elev på gymnasiet kan vi være utroligt glade for de resultater, som dette års masseeksperiment har givet os. Målingerne er nemlig ikke bare ligegyldige tal, men tal der betyder rigtig meget for vores sundhed og velvære på skolen.

Et godt indeklima er helt centralt for læring og koncentration, en vigtig grundsten i studiet på gymnasiet, og derfor er et godt indeklima vigtig for vores hverdag på Risskov Gymnasium.

LYT til P4 Østjyllands live-udsendelse om Risskov Gymnasiums nye og bedre indeklima

Læs mere om Masseeksperimentet og debatten om indeklimaer på skoler og gymnasier her:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/11/02/1102221954.htm

http://masseeksperimentet.danishsciencefactory.dk/