29.09.16:

Blokdag 3g biologi

Onsdag 21/9 var 3gBi på blokdag først i Riis Skov og dernæst i Væksthusene.

I Riis Skov blev der arbejdet med habitattyper, flora- og faunadiversitet samt plantetilpasninger til en dansk skov.

I Væksthusene arbejdede eleverne med eksempler på smarte og pudsige plantetilpasninger til alt fra tørke til frøspredning, og vi så eksempler på både kødædende planter og planter der selv beskyttede sig mod at blive spist.  

Dagen sluttede af med et frugtsalat-løb, hvor alle ingredienserne til en frugtsalat skulle findes.