04.03.19:

Blokdag for tysk A-Holdet

På blokdagen var tysk A-holdet på tur til Deutsches Gymansium i Aabenrå og herefter en tur til Flensburg.

På Deutsches Gymnasium blev vi budt velkommen af to elever fra skolen, der fortalte om det tyske mindretal i DK og om livet med to kulturer. Dette foregik ved, at de to elever besvarede spørgsmål fra os - alt foregik på tysk selvfølgelig.

Efter denne intro deltog tysk A-elever i to gange 45 min undervisning, som selvfølgelig også foregik på tysk, selvom der både blev talt dansk, tysk og sønderjysk blandt eleverne i gruppearbejde og i pauserne.

I det skønneste forårsvejr sluttede vi dagen af i Flensburg, hvor eleverne bl.a. skulle finde tegn på, at vi befandt os i et grænseområde samt lave et interview med en person på gaden om forholdet mellem DK og Tyskland.