05.10.18:

Efteråret er grønt på Risskov Gymnasium

Torsdag d. 4. oktober modtog Risskov Gymnasium for andet år i træk Friluftsrådets grønne flag som bevis på, at skolen igen er certificeret som Grønt Gymnasium for sit arbejde for bæredygtighed, klima og miljø. I den anledning var 1. viceborgmester Camilla Fabricius (S) på besøg for at overrække og hejse det grønne flag sammen med elever fra skolens miljøråd. Efterfølgende mødtes 25 elever fra miljørådet med Camilla Fabricius til en samtale om miljø, bæredygtighed og verdensmål. Og viceborgmesteren fik gode råd og elevønsker med sig hjem til det videre arbejde for at gøre Aarhus mere bæredygtig og klimavenlig. Eleverne fik ligeledes ønsker fra viceborgmesteren til fortsat at tage del i klimadebatten og forsøge at påvirke udviklingen i en mere bæredygtig retning. Ét blandt flere emner var trafikvaner, der er en stor klimasynder.

Allerede tirsdag d. 11. september fik Risskov Gymnasiums kantine overrakt bronzemærket i økologi; bronzemærket tildeles køkkener, der bruger mellem 30 og 60% økologiske råvarer. Det er flot klaret af skolens kantine, der længe har lagt sig i selen for nå dette delmål. Næste mål er sølvmærket for at bruge endnu flere økologiske råvarer i kantinen.

Ved arrangementet 11. september fik miljørådet desuden en check på 10.000,- for sit arbejde med bæredygtighed, klima og økologi. Donationen blev bl.a. givet af Økologisk Landsforening, som desuden delte naturligt nedbrydelige vandflasker ud til alle elever og ansatte på skolen for at gøre opmærksom på behovet for at begrænse mængden af mikroplast i naturen.

Når Risskov Gymnasium har bæredygtighed højt på dagsordenen, skyldes det ikke mindst et stort engagement fra de mange elever i skolens miljøråd, der sammen med en gruppe ansatte - lærere, pedeller, kantine og rengøring - gør et stort arbejde i det daglige for at leve op til Friluftsrådets certificeringskrav til at blive Grønt Gymnasium. Der er krav om bl.a. bæredygtighed i undervisningen, i skolens øvrige dagligdag, om begrænsning af energi-, varme- og vandforbrug, om mere grønt såvel ude som inde.