21.12.12:

Evolution i AT5

Foredrag om evolution

 

18. december 2012

 

6 af skolens 2g klasser har i AT 5 arbejdet med emnet EVOLUTION.

Arbejdet blev indledt med et fredrag af Peter C. Kjærgaard professor of evolutionary studies, interdisciplinary Evolutionary studies og department of culture and society i Aarhus University. 

Med evolution som emne, blev der lagt fokus på menneskets evolution, og vores historie som biologisk art. Vi er et dyr som alle andre, og har sammen med aber fælles forfædre. Arters evolution hænger ultimativt set sammen, som en stor familie, dette har været en lang udviklingsprocess.

 

I samarbejde med mange forskellige fagligheder forsøger man at opklare de mange spørgsmål omkring vores oprindelse og arters udvikling. Gennem fossiler ved man nu meget om tidligere menneskeraters udvandringer til de forskellige verdensdele. Man ved nu at vi i dag ikke er opdelt i menneskeracer, og at hudfarve rent genetisk er af så lille betydning at vi stadig er meget ens.-Menneskeracer findes altså ikke i dag. Vores forskelligheder har geografisk en flydende overgang, der gøres mange teoretiske antagelser om menneskets udvikling. Vi ved dog at vi som art har et stort ansvar, da vi er i stand til at forstå konsekvenserne af vores egne handlinger, ved vi også at vi med vores levestil i fremtiden har magten over andre dyr fremtid. 

 

Anne-Sophie 2.y