13.12.16:

Fremtiden er jeres – men hvordan skal den være?

Risskov Gymnasium fik d. 12. december besøg af Fremtidskaravanen, som er et projekt, Morten Østergaard (MF og leder af det Radikale Venstre) har skabt. Fremtidskaravanen er bestående af Morten Østergaard selv og et fremtidspanel, hvor der var en repræsentant fra kulturlivet: Ane Cortzen, en repræsentant fra erhvervslivet: Kris Østergaard og fra videnskaben: Peter Lauritsen, professor i overvågning.

Sammen med panelet skulle vi forholde os til vores fremtid, og tage stilling til nogle af de udfordringer fremtiden byder på. I den første runde af debatarrangementet blev vi spurgt, hvad de mest markante forandringer i vores levetid har været. Vi slog vores tanker op i et kommentarspor på Morten Østergaards Facebook, og ord som finanskrisen, teknologiens udvikling og globalisering blev skrevet og derefter drøftet i plenum. 

Herefter kom Dalai Lama-runden, hvor vi skulle tage stilling til de vigtigste udfordringer for fremtiden. Hver især skulle skrive den vigtigste udfordring ned på et stykke papir, og der blev taget stilling til klima-udfordringer, flygtningestrømmen, ulighed osv.

Til sidst kom Yes we can-runden, hvor vi som kreative og innovative unge skulle forholde os til, hvilke beslutninger vi skal træffe, hvis udfordringerne skal løses. Der blev præsenteret mange løsningsforslag til de forskellige emner lige fra forandringer i hverdagslivet til samfundsmæssige omvæltninger. Fælles for næsten dem alle var, at der skulle handles på et internationalt plan, hvis udfordringen skulle løses.

Alt dette resulterede i en spændende eftermiddag, hvor vores ambitioner for fremtiden blev delt. Fremtidskaravanen fik os til at reflektere over den tid, som kommer, for fremtiden ér faktisk noget vi skaber, da vores handlinger i dag påvirker livsvilkårene for de næste generationer.

Og som Morten Østergaard sagde om arrangementet: ”Det var Yes We Can for alle pengene”.

Anne Sofie L. Knudsen, 2b