22.10.14:

Ghana-dag


Risskov Gymnasium støtter Ghana

Risskov Gymnasium er gået sammen med 4 andre skoler i hjælpeprojektet Østjyske elever uden Grænser. Sammen med den ghanesiske ildsjæl Collins Woode vil Østjyske elever uden Grænser forbedre forholdene for unge og ældre i Ghana. Tirsdag den 21. oktober besøgte Collins Woode Risskov Gymnasium som optakt til skolens årlige arbejds- og indsamlingsdag for Ghana den 4. november.

Af Dorit Reichstein Hejslet                                               

Collins Woode er en mand, der har noget på hjerte. Han er mødt op på Risskov Gymnasium en grå og regnfuld tirsdag med et passioneret budskab. Et budskab, der skal give gymnasieeleverne lyst og mod på at gøre en forskel for unge og ældre i Ghana.

Da Collins Woode kom til Danmark i 1998 troede han, som det er skik i Ghana, at ældre mennesker var hekse og spredte sygdom og død. Hans tro på hekseriet var så stærk, at han ikke engang turde dele fortov med ældre mennesker.

”Da jeg kom til Danmark var jeg stadig meget bange for gamle mennesker. Når jeg skulle ud af min hoveddør, så tjekkede jeg lige om der var gamle mennesker på gaden, og hvis jeg så en gammel dame på det fortov, hvor jeg gik, så skiftede jeg til det modsatte,” fortæller Collins Woode. 

Efter et hospitalsophold og et møde med dansk ældrepleje indså Collins Woode, at hans hjemlands skræk ikke stemte overens med virkeligheden. Collins besluttede sig derfor at tage på Social og Sundhedsskolen i Aarhus for at lære endnu mere om det danske syn på ældre og deres pleje.

Efter sin uddannelse vidste Collins Woode, at han måtte overføre al den viden han havde fået i Danmark til sit hjemland, sådan at ældre mennesker i Ghana ikke længere skulle leve syge og isolerede. 

Dette ønske resulterede i organisationen AALF, der i dag sammen med Østjyskeelever uden Grænser og flere andre organisationer har opbygget den første professionelt baserede hjemmepleje i Ghana og den første i hele Vestafrika.

Viden og håb til Ghana

Østjyske elever uden Grænser består af Risskov Gymnasium, Kalø Økologisk Landbrugsskole, Silkeborg Tekniske skole, VidenDjurs og Aarhus Social & Sundhedsskole samt en række lokale virksomheder. Formålet med Østjyske elever uden grænser er at kombinere og sætte mere end 5.000 elevers læringsproces, kompetencer og iderigdom i spil til gavn for mennesker og for en positiv udvikling i Ghana. 

Udover at samle penge ind til projektet tilbyder skolerne også eleverne praktik og studieophold i Ghana, sådan at de danske elever kan videregive deres store viden om alt fra sprog og naturvidenskab til ældrepleje og landbrug. 

”Ghana har brug for al den viden, der er i Danmark. Når vi møder udlændinge i Ghana og ser deres viden i praksis, så åbner de vores øjne for nye ting. Når de unge fra Risskov Gymnasium hjælper vores land, så er de med til at give os håb og sikkerhed for fremtiden,” fortæller Collins Woode efter sit foredrag på Risskov Gymnasium.  

Østjyske elever uden Grænser og andre organisationer tilknyttet projektet har allerede indsamlet en halv million. Den 4. november skal de cirka 800 elever på Risskov Gymnasium ud og arbejde for at indsamle flere penge til projektet, så det kan blive muligt at tilbyde pleje til endnu flere ældre i Ghana såvel som jobmuligheder for unge ghanesere.

 

Kunne du tænke dig at give en donation til projektet, eller har du et stykke arbejde som elever fra Risskov Gymnasium kunne udføre? Kontakt Michael Grankvist Sørensen mg@risskov-gym.dk 

Er du elev på Risskov Gymnasium, og kunne du tænke dig at deltage i indsamlingsdagen? Så find et arbejde til Ghana-dagen til dig selv og gerne flere, og meld dig til hos klasserepræsentanterne eller på Ghana-dagens facebook event. Hvis du er i tvivl, så følg med på vores facebookside.