28.09.11:

Global Society Class Debate på Risskov Gymnasium

Mandag den 26. september, og tirsdagen med, summede Risskov Gymnasium af højlydte diskussioner og elever, der virkede meget uenige. Der var simpelthen dømt Global Society Class Debate mellem Risskov og Rungsted Gymnasium.

Global Society Class, konkret 2c og 3c, er en særlig studieretning på RiG, der har samfundsfag og religion på engelsk - ud over engelskfaget naturligvis. Mandag og tirsdag havde de to klasser inviteret deres søsterklasser fra Rungsted Gymnasium til debatdage. Rungsteds Global Society Classes har ligeledes samfundsfag på engelsk, men i stedet for religion har sjællænderne historie på engelsk.

Sidste år deltog de to 3.g klasser i et amerikansk Youth Debate arrangement på Rungsted Gymnasium og i Folketinget, hvor de prøvede den særlige amerikanske debattradition af. Og fik smag for det!

Rungsted og Risskov har derfor fulgt op på den succes ved at skabe en tradition for debat på skolerne, og i første omgang ved at arrangere en fælles Debate Camp i Risskov.

Mandag debatterede eleverne i grupper på tværs af klasserne om emner som holdningen til ghettoer i Danmark og finanskrisen. Mandag sluttede alle af med en forelæsning på Aarhus Universitet ved amerikaneren Derek Beach, lektor på Statskundskab. På engelsk, naturligvis. Emnet var det kommende amerikanske præsidentvalg og det amerikanske politiske system.

Aftenen blev tilbragt på gymnasiet med popcorn, film og hygge på tværs af klasser, årgange og skoler.

Tirsdag startede dagen med et oplæg af retoriker Julie Fabricius. Hun klædte eleverne på til selv at blive endnu bedre til at mestre talens og retorikkens kunst. En af hendes vigtigste pointer var: "Jeg er det, jeg siger." Derfor bør vi gøre os umage med vores sprog og tale!

Eleverne arbejdede sammen om at bruge den nyerhvervede viden til at skrive taler og battle indbyrdes om at skrive og holde den bedste tale. Det blev i øvrigt en australsk udvekslingsstuderende fra Rungsted, der holdt den bedste tale om vigtigheden af at undervise i engelsk tidligt.

Ann-Sofie Rask fra 3c på Risskov Gymnasium udtrykker sin tilfredshed med arrangementet: "Jeg synes, at det var fedt at mærke den store sproglige forbedring siden sidste år. Jeg havde meget mere mod på at kaste mig ind i debatten, for jeg turde mere og havde mere at byde ind med."

Engelsklærer Sonja Clingman

Se billederne fra arrangementet her

Se flere billeder på Facebook taget af elever fra Rungsted Gymnasium