15.03.19:

Innovativt forløb i faget naturgeografi

2a har givet innovative løsninger på affaldsproblemer

Eleverne i 2.a har de sidste 3 dage haft et innovativt forløb i faget naturgeografi - i samarbejde med Affaldvarme Aarhus. Eleverne startede med et besøg på ReUse – et kommunalt genbrugscenter, hvor man kan aflevere og hente anvendelige brugsgenstande gratis. Eleverne har i naturgeografi inden besøget arbejdet med affald og ressourcer. På ReUse fik de yderligere indblik i, hvorfor det er godt at genbruge og hvor meget det betyder for miljøet, at vi bliver bedre til at sortere vores affald. Herefter fik eleverne i grupper til opgave at komme med innovative løsninger til forskellige autentiske problemer som fx cigaretskod, fejlsorteringer, udbredelse af genbrug mm.

Eleverne præsenterede fredag deres innovative løsninger for formidlingskonsulent Gunhild Ross fra Affaldvarme Aarhus. De fik en meget kompetent og konstruktiv respons på deres arbejde.

Udover i undervisningen på Risskov Gymnasium har skolens aktive Miljøråd i de senere år kommet med nye initiativer for at forbedre affaldssorteringen på skolen. Initiativerne sker i et tæt samarbejde mellem alle skolens personalegrupper. Bl.a. har der været fokus på indsamling af pantflasker. Eleverne drager selv fordel af de indsamlede penge. De indsamlede midler går til skolens støttefond RAS, der giver elever støtte til f.eks. studierejser

Se foto fra dagen HER