21.03.11:

Legater på Risskov Gymnasium

Risskov Gymnasium har netop oprettet syv elevlegater. Idéen med legaterne er at skabe en tradition på gymnasiet, som hylder faglige og sociale elevinitiativer og elevindsatser på en festlig måde.

  • Iværksætter-legatet
  • RiG-legatet
  • Awesome-legatet
  • Legatet til bedste kammerat
  • Klasse-legatet
  • Topscorer-legatet
  • Fighter-legatet

Legaterne bliver uddelt i slutningen af dette skoleår ved henholdsvis dimissionen, translokationen og omkring sidste skoledag.

Du kan læse mere om legaterne og om, hvordan den nye legatordning fungerer, her på skolens hjemmeside.

Legaterne er formuleret og sat i gang af elever og lærere fra legatudvalget, som i år består af Julie Andresen (1f), Ole Lave (2x), Christian Guldmann (2f), Esben Nicolajsen (2b), Sarah Juncker (3u) samt lærerne Brian Andreasen og Jane Winum Thomsen. 

Legatudvalget glæder sig til at modtage legat-indstillingerne og håber, at den nye legatordning vil blive en festlig og også lidt spændende fælles oplevelse, som man som elev på Risskov Gymnasium kan glæde sig til hvert år.