27.02.11:

Nødsaget til at tage stilling - fællestime med Anders Samuelsen

2. blok fredag den 25. februar adskilte sig en hel del fra de normale lektioner. For det første var antallet af elever ikke de sædvanlige små 30 stykker, men hver eneste elev, som går på gymnasiet. For det andet var de normale klasselokaler udskiftet med den store sal, og for det tredje var det en person uden tilknytning til gymnasiet, der skulle være midtpunktet. Nemlig Liberal Alliances partiformand, Anders Samuelsen.

Anders Samuelsen startede fællestimen med et oplæg, der især omhandlede hans syn på dansk politik. Nogle af de centrale pointer var de politiske partiers populisme, og hvordan Danmark bedst muligt kommer ud af den økonomiske krise.

Efterfølgende havde eleverne mulighed for at stille spørgsmål, hvilket fungerede fremragende, da eleverne forstod at forholde sig kritisk til oplægget.

Alt i alt virkede var fællestimen meget lærerig, da Anders Samuelsen forstod at give et indblik i livet som politiker, samtidig med at politiske synspunkter blev debatteret i en sådan grad, at man selv var nødsaget til at tage stilling.

Esben Nicolajsen, 2b

Se billederne fra fællestimen (Sarah Juncker, 3u)