11.10.16:

På tur til forsøgscenter Foulum

Den 4/10 2016 var 2yBI på ekskursion til Foulum for at få indblik i de mange og forskellige forsøg, der laves med både afgrøder og husdyr, særligt køer og svin.

På vores rundvisning så vi et forsøg med forskellige typer afgrøder, hvor fx foderværdien for husdyr og næringsstofoptaget i planten testes. Også biogasanlægget, hvor gylle produceret på stedet omdannes til biogas (metan), var vi et smut forbi.

Afslutningsvist var vi i kostalden, hvor vi først blev præsenteret for et foderforsøg med køer, hvor mælkens kvalitet undersøges ved forskellige fodertyper. Herefter fik alle, som havde lyst, mulighed for at få ikke bare hånden, men hele armen ind i vommen på en af de vom-fistulerede køer (dvs. køer med indopereret hul ind til vommen). Køerne benyttes til undersøgelse af fx foderværdien ved forskellige fodertyper.