Åbent brev fra rektorer, direktører og bestyrelsesformænd på ungdomsuddannelserne i Aarhus
20.08.20:

Pressemeddelelse

Åbent brev fra rektorer, direktører og bestyrelsesformænd på ungdomsuddannelserne i Aarhus

Kære Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og Pernille Rosenkrantz-Theil

Det var med stor bekymring, at vi onsdag aften læste Styrelsen for Patientsikkerheds udmelding om, at ungdomsuddannelserne i Aarhus ikke tilrådes at åbne før tidligst 4. september.

Det betyder, at mange tusinde elever, som i den grad trænger til at komme ind på skolerne, får en væsentlig forringelse af deres ungdomsuddannelse.

Vi har en hel årgang af nye elever, som endnu ikke har lært deres skole at kende. De møder kun hinanden og underviseren gennem skærmen, og sidder derhjemme under meget forskellige forhold. Her prøver de at navigere mellem nye fag og nye it-systemer med hjælp fra lærere, de ikke kender. Det er uundgåeligt, at 1.g’erne vil få et dårligere udbytte af det grundforløb, som i november slutter med to eksamener - på trods af skolernes indsats for at få alle godt i gang med onlineundervisning. De nuværende 2. og 3.g’ere sad hjemme i længst tid under sidste nedlukning – mange af dem har stort set ikke været i skole siden marts. Eleverne i Aarhus vil til eksamen blive målt ud fra den nationale standard, og de vil dermed stå ringere end landets øvrige elever. Hvor stor en del af deres ungdomsuddannelse skal de tage fra teenageværelset, og hvilke konsekvenser vil det få for deres muligheder videre i livet?

På erhvervsuddannelserne har fjernundervisning også den konsekvens, at der fortsat ikke er mulighed for at undervise eleverne i fx værkstedsfag, som udgør en væsentlig del af uddannelsen.
Det er absurd, at eleverne kan gå på værtshus, i biografen og i fitnesscenter, mens de ikke må komme i skole.

Politikere og sundhedsmyndigheder skal være bevidste om de konsekvenser, der følger fortsatte nedlukninger. For selv om vi på skolerne er dygtige til virtuel undervisning, ved vi, at det medfører læringstab og dårligere trivsel, når de unge udelukkende modtager undervisning gennem skærmen i længere tid.

Det blev understreget under nedlukningen i foråret, hvor godt 12.000 elever og knap 1.900 undervisere fordelt på 55 skoler deltog i en landsdækkende temperaturmåling. Den viser, at fællesskabet med kammerater og undervisere har afgørende betydning for elevernes trivsel og deres udbytte af undervisningen.

Vi skal stå sammen om at bekæmpe Covid-19, og vi er også her vores ansvar bevidst. Men det kan ikke være rigtigt, at eleverne på ungdomsuddannelserne skal tage en for holdet hver gang. Man gambler med uddannelsen af flere årgange, og vi risikerer at tabe en stor del af eleverne, hvis de ikke får etableret eller fastholdt en tilknytning til skolen. Konsekvenserne af dette kan blive uoverskuelige. De dygtige og ressourcestærke elever skal nok klare sig, men vi er dybt bekymrede for alle de elever fra uddannelsesfremmede hjem, der var godt på vej i uddannelsessystemet, men som vi nu risikerer at tabe på gulvet.

På skolerne er vi klar til at tage imod eleverne. Vi har fra foråret stor erfaring i at køre undervisning i klasselokalerne efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer – eleverne er organiseret i mindre grupper, vi holder afstand, spritter af, og eleverne har vist, at de kan arbejde under de skærpede sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opfordrer til, at regeringen genovervejer anbefalingen om, at ungdomsuddannelserne endnu engang skal bære en væsentlig del af ansvaret for, at smittetrykket sænkes i Aarhusområdet, og i stedet udviser tillid til, at skolerne kan håndtere situationen på forsvarlig vis.

Med venlig hilsen

Marselisborg Gymnasium: Bestyrelsesformand Erik Østergaard Jensen og rektor Kirsten Skov
Egaa Gymnasium: Bestyrelsesformand Niels Petersen og rektor Martin Ingemann
Århus Akademi: Bestyrelsesformand Erik Hygum og rektor Mette Jespersen
Aarhus Katedralskole: Bestyrelsesformand Henning Kærsgaard og rektor Lone Eibye Mikkelsen
Risskov Gymnasium: Bestyrelsesformand Niels Overgaard Lehmann og rektor Gitte Horsbøl
Aarhus Business College: Bestyrelsesformand Karina Boldsen og direktør Gitte Nørgaard
Viby Gymnasium: Bestyrelsesformand Jørgen Lang og rektor Lone Sandholdt Jacobsen
Aarhus Tech: Bestyrelsesformand Bo Sejer Frandsen og direktør Annette Ernst Lauridsen
Århus Statsgymnasium: Bestyrelsesformand Hanne Søndergaard Birkmose og rektor Dorte Fristrup