14.03.11:

Program til skolefesten 18. marts 2011

Kl. 17.45: Velkomst og les lanciers

Hele skolen samt 3g-forældre og -søskende mødes i Hal 1 i Idrætscenteret til velkomst ved rektor og efterfølgende 3g-lanciers. Indgang til hal1 foregår gennem den øvre hovedindgangen til Hal 1, hvor der vil blive serveret en velkomstdrink.

Så snart 3g'erne kommer til Hal 1, skal de stillle op i gangene til indmarch - præcis tidspunkt for opstilling aftales med lanciers-ansvarlige idrætslærere Sine og Lone. 3g'erne skal ligeledes huske at skifte fra udesko til dansesko inden indmarch.

Forældre og gæster bedes parkere på skolens parkeringsplads, selv om vi skal starte i Hal 1. Når vi skal tilbage på skolen efter les lanciers, er der indgang via skolens hovedindgang.

Kl. 18.50: Maden hentes

Fire elever fra hver 3g-klasse henter maden på rulleborde ved hovedindgangen.

Kl. 19.00-20.30: Spisning på skolen

3g'erne, deres gæster og 3g-lærerne spiser sammen på terrasserne og i klasselokalerne; lokalefordelingen udmeldes, når alle tilmeldinger er samlet. I modsætning til tidligere år skal 3g eleverne ikke invitere deres lærere til spisningen. Alle de af klassens lærere, som kan, spiser sammen med klassen.

Alle 1g'ere spiser egen medbragt mad i Salen og tilsvarende for 2g'erne på Torvet.

Kl. 20.30-20.45: Omstilling fra spisning til fest. Alle hjælper til.

Alle hjælper til med oprydningen. Der findes koste, fejebakker og affaldsække ved hvert lokale/terrasse. Alle affaldssække skal op i pedellernes store affaldsvogn, som under oprydningen vil være placeret i området foran kantinen. Overskydende mad stilles i Fransklokalet.

Kl. 20.45-21.30: Liveband på Torvet. 1. sæt

I salen vil det være muligt at hente kaffe/the og at købe kage og popcorn.

Kl. 21.30-22.00: Duoen "Stistrup og makker" underholder på caféscenen i Salen

Kl 22.00. 22. 45: Liveband på Torvet. 2. sæt

Kl. 22.45-23.15: Skolens bigband underholder i Salen

Kl. 23.15 -00.00: Liveband på Torvet 3. sæt

Kl. 00.00-00.30 "Stistrup og makker" underholder på caféscenen i Salen

Kl. 00.30- Baren lukker

Vi glæder os til en god fest!