Foto af Malou Elley Jepsen fra 2b og Julius Bøgh Sørensen fra 2z
03.11.20:

Psykologi – Workshop

Vi hedder Malou og Julius, og vi har begge deltaget i blokdagen for psykologi.

 

For os var blokdagen en god måde at komme ud af klasselokalet på og få brugt faget på en mere virkelighedsnær måde, som især er spændende og vigtigt i psykologi. Det var også en god måde at få næsen lidt ud af bøgerne på og få brugt faget på en mere sjov og let måde.

 

Da vi havde været til workshoppen, gik vi hjem med en tankevækkende, lærerig og inspirerende mavefornemmelse. Vi fik en god oplevelse med at høre alle andres personlige vurderinger, holdninger og meninger. Det var spændende at se og lære om, hvordan mennesker reagerer på hinanden.

Vi gik ind til workshoppen med et syn på, at i dag kom det til at handle om åbenhed og accept over for alle slags identiteter. Alle var velkomne, ingen fordomme måtte fremkomme, man skulle stå med åbne arme. Det var rart, og man havde følelsen af, at man var accepteret og velkommen i rummet. Der var rummelighed, glæde og inspiration fra alle hjørner.

 

Vi håber på flere gode blokdage som denne!

(Workshoppen var arrangeret af frivillige fra Mellemfolkeligt Samvirke)