19.11.15:

Risskov Rullende Gymnasium

Onsdag den 18. november 2015 var 2.e (ESAA) ke (kemi) på besøg på Ellevangskolen i 8.e (ESAA) i forbindelse med projektet "Risskov Rullende Gymnasium".

Eleverne fra 2.e RiG havde på forhånd forberedt nogle mundtlige præsentationer af sukker, sukkerkrystaller, sødestoffer samt kost og ernæring i forbindelse med sport. Disse præsentationer har eleverne fra 2.e RiG fremlagt for eleverne fra Ellevangskolen. Eleverne var grupperet, således at hver gruppe bestod af elever fra begge uddannelsesinstitutioner.

Sammen har eleverne været i laboratoriet og udført et kemiforsøg, hvor man påviser forskellige sukkerkrystaller i madvarer og drikkevarer.

Desuden har eleverne i grupperne læst artiklen "Sødemidler - gør slankejagten dig tyk?" og udarbejdet arbejdsspørgsmål til øvelsen.

Se lidt fotos fra dagen HER