12.12.10:

Snart PCB-frit gymnasium

Lige nu er der i medierne et stort fokus på industrikemikalierne polyklorerede bifenyler eller PCB, der blandt andet kan forårsage hjerneskader. PCB blev hyppigt anvendt i bløde fuger og i lim til termovinduer i bygninger opført mellem 1950 og 1976, hvor kemikalierne blev forbudt i byggematerialer. I øjeblikket diskuterer politikere og sagkyndige, hvor hurtigt PCB skal fjernes fra de mange bygninger, der stadig indeholder disse miljøgifte. PCB er svært nedbrydelige, og de er dyre at fjerne.

På Risskov Gymnasium, hvis bygninger er fra 1969, gør vi imidlertid noget ved sagen. I forbindelse med renovering af undervisningslokalerne bliver alle PCB-holdige fuger udskiftet.

Vi har også fået udarbejdet en rapport over omfanget af PCB, som heldigvis har vist sig at være ringe. Der er brugt PCB ved tætningsfuger omkring vinduerne, og de fjernes altså og bortskaffes på forsvarlig vis ved udskiftningen af alle vinduer i de kommende måneder.

Spørgsmål i forbindelse med renoveringsprocessen kan rettes til pædagogisk leder Peter Jensen.