04.12.10:

Undervisningsfri 20.-21. december 2010

1g og 2g har undervisningsfri mandag den 20. og tirsdag den 21. december 2010. Deres sidste skoledag inden jul bliver således fredag den 17. december, hvor vi holder juleafslutning kl. 13:30 i Salen.

Anledningen er, at det store garderobe-areal skal nedbrydes, for at skolen kan få et helt nyt kantineområde i løbet af januar måned. Larmen fra nedbrydningen af betonfundamentet gør, at vi ikke kan afholde undervisning disse to dage.

De to ekstra fridage udløser et 5. modul, nemlig onsdag den 15. december.

Elevernes julecafé tirsdag den 21. december er efter aftale med repræsentanter fra Elevrådet flyttet til fredag den 14. januar 2011, så alle tre gymnasieårgange stadig har god mulighed for at deltage.

OBS! Bemærk, at 3g stadigvæk skal aflevere SRP-opgaver tirsdag den 21. december. Det foregår i Terrariet kl. 13:30.