27.04.20:

Unge Forskere konkurrencen

Flotte resultater til Risskov-elever i Unge Forskere konkurrencen

Risskov Gymnasium var flot repræsenteret ved årets finale i forskningskonkurrencen Unge Forskere. Forskningskonkurrencen var planlagt til at skulle afholdes i Lokomotivværkstedet i København d. 19-21 april, men blev afholdt virtuelt i år pga. COVID-19. Tre elever fra Risskov Gymnasium dystede sammen med 50 andre unge fra Danmark om kontante præmier for op mod 300.000 kr. samt rejselegater til bl.a. USA og Kina. Konkurrencens præmieoverrækkelse foregik virtuelt fredag d. 24/4, og her vandt Rasmus Vesterager Gothelf en flot 2. plads samt 10.000 kr.  i kategorien ”Physical Science” mens Josefine Kyndi og Anders Falborg Hornshøj fik en flot 2. plads samt 10.000 kr. for deres fælles projekt i kategorien ”Life Science”. Eleverne vandt også flotte rejsepræmier til hhv. Norge og Kina, hvor de skal deltage i internationale konkurrencer.

Josefine og Anders vandt med deres fælles projekt om udvikling af en eksperimentel metode til at lave radioaktiv mærkning af antistoffer brugt til kræftbehandling, for hurtigt at kunne se om en patient vil have gavn af behandlingen med antistof. Rasmus vandt sin pris for sit fysikprojekt, hvor han arbejder med en model for såkaldt "mørkt stof". Rasmus undersøger muligheden for flere rumlige dimensioner ved i en model at inddele universet i såkaldte "bran-verdener".

Det er 7. år i træk at Risskov Gymnasium har elever, der er gået videre i Unge Forskere konkurrencen.

Risskov-elever i flere konkurrencer og talentprojekter

Rasmus Vesterager Gothelf har igennem sin gymnasietid deltaget i adskillige konkurrencer og talentprojekter. I efteråret blev hans besvarelse til konkurrencen Fysik-Olympiade vurderet til at være blandt de ca. 40 bedste besvarelser, der blev udtaget til landsfinalen.  Rasmus deltog også i konkurrencen Projekt Forskerspirer og sidst, men ikke mindst, i matematikkonkurrencen Georg Mohr konkurrencen, hvor han gik videre til Landsfinalen. Ved landsfinalen i februar klarede Rasmus sig så flot, at han sammen med 22 andre danske gymnasieelever deltog i Nordisk Matematikkonkurrence.

Rasmus Vesterager Gothelf, Josefine Kyndi og Anders Falborg Hornshøj har alle tre gennem deres gymnasietid deltaget i talentcamps hos Science Talenterne i Sorø. Risskov Gymnasium deltager i Science Talenternes gymnasienetværk.