16.09.19:

VUK: Venskabsbyernes Ungdomskonference

Fra søndag d 15. september til lørdag d. 21. september er 3 elever fra Risskov og 3 elever fra Viby Gymnasium deltagere i den årlige ungdomskonference for elever fra hhv Aarhus, Slesvig/Flensborg, Göteborg, Åbo og Bergen.

Vi skal mødes i Bergen på gymnasiet i Fyllingsdalen. Eleverne er privat indkvarteret og arbejder  i projektgrupper i løbet af ugen. Det minder lidt om de flerfaglige forløb - bortset fra at det hele foregår på "skandinavisk"! 

God tur til Bergen