Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver. 

Databeskyttelsesrådgiveren for Risskov Gymnasium er Jakob Spliid som kan kontaktes på følgende måder: 

VIA University College
Att.: Databeskyttelsesrådgiver Jakob Spliid 
Hedeager 2
8200 Aarhus N

Telefon: 87551245 
Mail: jasp@via.dk