Evalueringer

Her finder du resultaterne af skolens elevtrivselsundersøgelse 2018. Samlet rapport

Her kan du se, hvordan eleverne vurderer undervisningsmiljøet 2018. UV-miljø-rapporten.

Handleplanen som opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen 2018 finder du her: Opfølgningsplan.

Resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen 2019 finder du her: Opfølgningsrapport

Pædagogisk leder Brian Hølledig er ansvarlig for evaluering på skoleplan på Risskov Gymnasium. Brian Hølledig kan kontaktes for nærmere information om skolens evalueringspolitik og statistiske data fra gennemførte evalueringer. Find kontaktdata her.