Nøgletal

I nedenstående er nøgletal for fuldførelse, overgang til uddannelse og karakterer angivet for de sidste 3 år 2012-2014.

Fuldførelsesprocent
Andelen af elever, der fuldfører på Risskov Gymnasium, er højere end for hele landet og for Østjylland, jf. tabel 1.

Tabel 1. Fuldførelsesprocent (modelberegnet) for stx 2010-2013

 

2011

2012

2013

Gns. Sidste 10 år

Risskov gymnasium

89%

88%

91%

90%

Østjulland

86%

86%

86%

86%

Danmark

85%

85%

85%

85%

Kilde: Uni-C database

Overgang til uddannelse

Det er en klar målsætning for Risskov Gymnasium, at vores elever skal motiveres til at søge ind på en videregående uddannelse efter studentereksamen.

En beregning fra Danmarks Statistik i 2014 viser, at 77 % af den årgang, som afsluttede deres uddannelse i 2012 er i gang med eller har afsluttet en uddannelse efter 2 år.

Følger man studenterårgang 2009 kan vi se, at 93 % af eleverne er i gang med et uddannelses- forløb efter fire år, jf. tabel 2.

Tabel 2. Andel i gang med eller har afsluttet et uddannelsesforløb

 

Efter 2 år

Efter 4 år

Studenterårgang 2008

 

92%

Studenterårgang 2009

 

93%

Studenterårgang 2010

75%

 

Studenterårgang 2011

77%

 

Kilde: Uni-C database

Karakterer
I tabel 3 er angivet det gennemsnit, studenterne har opnået for årene 2012-2014.  Der er tale om det faktiske gennemsnit, jf. tabel 3.

De seneste år har undervisningsministeriet undersøgt om karaktergennemsnit for prøvekarakterer er forventeligt i forhold til den socioøkonomiske baggrund eleverne er kommet med. Dermed fås et billed af, hvorvidt institutionens elever har klaret prøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. Her har det vist sig at gennemsnittet ligger lidt over i både 2012 og 2014 og på niveau i 2013 jf. tabel 4.


Tabel 3. Studentereksamensgennemsnit

 

2012

2013

2014

Risskov gymnasium

7,4

7,1

7,7Tabel 4. Karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomisk reference

 

2012

2013

2014

Gns. 2012-14

Gns. Prøvekarakter v. eksamen

7,4

7,2

7,7

7,4

Socioøkonomisk reference

7,3

7,2

7,6

7,3

Forskel

0,1

0,0

0,1

0,1

Kilde: Uni-C database, Styrelsen for IT og læring