Nøgletal

I nedenstående er nøgletal for fuldførelse, overgang til uddannelse og karakterer angivet for de sidste 3 år 2015-2017.

Fuldførelsesprocent og overgang til uddannelse.
Andelen af elever, der fuldfører på Risskov Gymnasium, er højere end for hele landet, jf. tabel 1.


Tabel 1. Fuldførelsesprocent (modelberegnet) for stx 2015-2017

2015

2016

2017

Risskov Gymnasium

89%

90%

90%

Landsgennemsnit

84%

85%

85%


Tabel 2: Overgang til uddannelse

2015

2016

2017

Risskov Gymnasium

71%

70%

68%

Landsgennemsnit

74%

73%

71%

 

Karakterer
De seneste år har undervisningsministeriet undersøgt om karaktergennemsnit for prøvekarakterer er forventeligt i forhold til den socioøkonomiske baggrund eleverne er kommet med. Dermed fås et billed af, hvorvidt institutionens elever har klaret prøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold. 


Tabel 3. Karaktergennemsnit 2013-2017

 

2013

2014

2015

2016

2017

Risskov Gymnasium

7,2

7,7

7,6

7,4

7,8

Landsgennemsnit

7,1

7,2

7,3

7,4

7,4


Tabel 4. Karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomisk reference

2013

2014

2015

2016

2017

Risskov Gymnasium

7,2

7,7

7,6

7,4

7,8

Landsgennemsnit

7,2

7,6

7,4

7,5

7,8

 

Oplysninger om fraværstal
Fraværstal for skoleåret 2017-18

Det samlede fysiske fravær: 8,97%

1g: 6,9 %

2g: 9,2%

3g: 11,9%

Det samlede skriftlige fravær: 6,45%