Historie

Risskov Gymnasium hed oprindelig "Amtsgymnasiet, Vejlby-Risskov". I midten af 1960'erne havde skolekommissionen i Vejlby-Risskov Kommune foreslået, at det femte gymnasium i Århus-området skulle placeres i Vejlby. På dette tidspunkt stod en kommunalreform for døren. Det betød, at de daværende forstadskommuner omkring Århus og Århus Amt gik sammen og gjorde dette gymnasieprojekt til deres.

I 1968 kunne skolens første rektor, Just Vange, så tage imod de første elever, dog i lånte lokaler på Strandskolen; gymnasiets egne bygninger stod endnu ikke færdige.

Efter nogen tøven besluttede skolens styrelse sig for navnet "Risskov Amtsgymnasium", forkortet RA. Den officielle indvielse af gymnasiet fandt sted i oktober 1969. Skolen er tegnet af den kendte arkitekt Knud Friis, og dengang talte man om, at "fremtidens gymnasium" nu var placeret i "et skelsættende byggeri".

Risskov Amtsgymnasium blev ud over Vejlby Kirke nabo til et meget stort idrætscenter. Tanken var, at skolen skulle være en integreret del af et kommende Vejlby Storcenter. Det nye gymnasium fik da også hurtigt stor søgning.

Risskov Amtsgymnasium havde hf-kursus 1969-1980 og Gymnasiale Suppleringskurser 1972-1990. Siden 1989 har gymnasiet haft en succesrig Team-Danmark-ordning.

I 1980 afløste en dynamisk lærer fra Silkeborg, Birthe Balleby, Just Vange på posten som rektor. Op gennem 1980'erne og 1990'erne deltog skolens lærere i mange forskellige undervisningsforsøg.

Den 1. januar 2007 fik gymnasiet atter nyt navn. De gamle amter var blevet nedlagt, og derfor skiftede skolen navn til det nuværende Risskov Gymnasium, forkortet RiG.

I 2010 fik skolen sin tredje rektor. Igen var det en lærer fra Silkeborg Gymnasium, som satte sig i rektorstolen. Siden marts 2010 har skolens rektor heddet Gitte Horsbøl.

Kilde: Århus Leksikon