Østjyske elever uden Grænser

I 2012 startede Risskov Gymnasium sammen med Kalø Økologisk Landbrugsskole, VidenDjurs og Aarhus Social & Sundhedsskole og en række lokale virksomheder et nyt velgørenhedsprojekt for at forbedre levevilkårene i Ghana og opbygge en gensidig forståelse mellem elever fra Danmark og Ghana.

Formålet med Østjyske elever uden grænser er at kombinere og sætte mere end 5.000 elevers læringsproces, deres kompetencer og iderigdom i spil til gavn for mennesker og for en positiv udvikling i Ghana.

Eleverne på Risskov Gymnasium vil arbejde med emnet i undervisningen, opgaver og fag. De vil en dag om året afholde arbejds- og indsamlingsdag for Ghana, så alle får muligheden for at deltage som frivillige ved projektet.

Organisationen

Samarbejdet "Østjyske elever uden grænser" er et non-profit projekt, der ønsker at forbedre levevilkårene i Ghana samtidig med, at elevernes interkulturelle kompetencer og entrepreneurship udvikles indenfor de forskellige faggrupper de 5 institutioner repræsenterer. 

Der er allerede nu sendt adskillige containere af sted fra Danmark til Ghana gennem de seneste år.  Masser af hospitalsudstyr oghjælpemidler er samlet og sendt af sted til stor gavn for handicappede ældre og unge. Ældre, som har kravlet rundt i årevis, er nu oppe at gå med indsamlede rollatorer fra danske plejehjem.

De 5 østjyske uddannelsessteder, der til sammen danner Elever uden grænser er:

Risskov Gymnasium 

VidenDjurs, Grenå

Silkeborg Tekniske skole 

Kaløvig Landbrugsskole

Aarhus Social og Sundhedsskole

Formål

Skole- og virksomhedssamarbejdet i Østjyske elever uden grænser har som formål at etablere en ramme, hvor unge danske elever, aktivt bidrager til en bæredygtig udvikling i ulande.

At eleverne via udvikling af gode forretningsideer, etablering og drift af reel virksomhed aktivt bidrager til at skabe arbejdspladser og merværdi i et u-land.


De første initiativer vi arbejder på at iværksætte er at oprette og drive:

Et youth hostel og educational center, hvor vi kan rejse ned og undervise og give gode oplevelser til børn og unge.Det første plejehjem i Vestafrika som model til efterfølgelse for andre afrikanske landeEt økologisk landbrugEt eksport & import firma.