Risskov Gymnasiums mål 2021-2023

Risskov Gymnasium er en skole, som er præget af store ambitioner. Vi har som erklæret mål at løfte den enkelte elev mest muligt i forhold til både faglighed og studiekompetencer. Vores elever kommer alle med et potentiale, som vi skal være med til at udfolde.

Vi tror på, at vi finder arbejdsglæde for både elever og personale i en fælles stræben efter at skabe en rummelig skole med plads til faglighed, fællesskab og livsglæde. Vi forlanger af eleverne, at de er nysgerrige og villige til at lære, og vi tilbyder et læringsmiljø, som giver rum for både fordybelse, eksperimenter og udviklende faglige diskussioner

Det er målet, at vores elever får en solid faglig ballast og en veludviklet studiekompetence, så de både får de formelle kompetencer til at søge ind på de videregående uddannelser og får tro på egne evner og lyst til at gå videre i uddannelsessystemet. En eksamen fra Risskov Gymnasium skal give mod til livslang læring og sikre at eleverne er klædt på til fremtidens krav.

Læs hele kvalitetssikringsplanen her (pdf)