Risskov Gymnasiums mål 2018-2021

Risskov Gymnasium er en skole, som er præget af store ambitioner. Vi har som erklæret mål at løfte den enkelte elev mest muligt i forhold til både faglighed og studiekompetencer. Vores elever kommer alle med et potentiale, som vi skal være med til at udfolde.

Vi tror på, at vi finder arbejdsglæde for både elever og personale i en fælles stræben efter at skabe en rummelig skole med plads til faglighed, fællesskab og livsglæde. Vi forlanger af eleverne, at de er nysgerrige og villige til at lære, og vi tilbyder et læringsmiljø, som giver rum for både fordybelse, eksperimenter og udviklende faglige diskussioner

Det er målet, at vores elever får en solid faglig ballast og en veludviklet studiekompetence, så de både får de formelle kompetencer til at søge ind på de videregående uddannelser og får tro på egne evner og lyst til at gå videre i uddannelsessystemet. En eksamen fra Risskov Gymnasium skal give mod til livslang læring og sikre at eleverne er klædt på til fremtidens krav.

I de kommende tre år vil vi derfor særligt arbejde med elevernes kompetencer. Det vil sige, at vi særligt har vægt på, at eleverne tilegner sig en række færdigheder, der sætter dem istand til at begå sig som samfundsborgere, og gør dem studieegnede til videregående uddannelser.

Vi har valgt at dele eleverne kompetencerne op i fire dele:

  1. Almene studiekompetencer, der har fokus på at skabe faglig fordybelse, motivation, fremadrettet evaluering og innovation på Risskov Gymnasium.
     
  2. Digitale kompetencer, der har fokus på anvendelse af computere, sociale medier og andre IT-platforme i og udenfor undervisningen på Risskov Gymnasium.

  3. Globale kompetencer, der har fokus på velgørenhed, kulturudveksling samt anvendelsen af erfaringerne og forslag fra Global-studieretningen på Risskov Gymnasium.

  4. Sociale kompetencer, der har fokus på at bruge eleverne som ressourcepersoner i undervisningen såvel som i det sociale liv på skolen. Der sættes desuden fokus på at uddanne, motivere og udvikle elevernes demokratiske kompetencer både på skolen og i det omkringliggende samfund.    

Læs hele kvalitetssikringsplanen her (pdf)