Bestyrelse

Risskov Gymnasium ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer; 5 med stemmeret, 2 uden stemmeret, 5 udefrakommende medlemmer og 2 medlemmer blandt Risskov Gymnasiums medarbejdere. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Risskov Gymnasium og fastlægger skolens målsætning og strategi for uddannelserne og de tilknyttede aktiviteter. Bestyrelsen godkender desuden budget og regnskab, og de er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.  

Bestyrelsens medlemmer er fordelt således:

  • Aarhus Universitet vælger 1 medlem.

  • Forberedelsesudvalget for Region Midt vælger 1 medlem.

  • Aarhus Skolelederforening vælger 1 medlem blandt kontaktskolernes ledere.

  • Elevrådet vælger 2 medlemmer, hvoraf det ene medlem er myndig og har stemmeret.

  • Den permanente bestyrelse udpeger selv 1 udefrakommende medlem.

  • Risskov Gymnasium udpeger selv 2 medlemmer blandt medarbejderne, hvoraf kun det ene har stemmeret.

  • Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i alle bestyrelsesmøderne.

 

Se bestyrelsens medlemmer her

Se Risskov Gymnasiums officielle vedtægter her

Se forretningsorden for Risskov Gymnasium her

Se dagsordner og referater fra bestyrelsesmøderne på Risskov Gymnasium her