Informations- og kommunikationsudvalget

Informations- og kommunikationsudvalgets opgave er at arbejde med skolens kommunikationsveje og formidle information, dels internt mellem lærere, elever og ledelse, dels eksternt til forældre, andre skoler og den brede offentlighed. I udvalget fastlægges også en strategi for public relations. Udvalget varetager blandt andet følgende arbejdsopgaver: Elevens A-Z, Lærerens A-Z, RiG’s hjemmeside, orienteringsmødet for kommende elever og Årsskriftet.

Medlemmer

  • Stine Jessen-Holm (formand)
  • Benjamin Kristensen
  • Jonas Klougart Wildt
  • Birgitte Prytz Clausen
  • Hans Elgaard Mogensen (pædagogisk leder)
  • Esther Kerrn-Jespersen 2.c
  • Kristoffer Joon Nørgaard 3.f
  • Mads Vorup 3.f
  • Emilie Wieland Pedersen Tornøe 3.c
  •